Általános Szerződési Feltételek

Honlap használatának feltételei

A jelen weblap böngészésével felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a WinWin Home csoportnak , illetve Jenőfi Rékának, Érsek Dórának, Pintér Veronikának (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző)  a szellemi tulajdonát képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonosa nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásul vételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

A weblapon és minden más felhasználási területen használt WinWin Home logó és ennek minden változatának teljeskörű felhasználási joga a WinWin Home csoport kizárólagos tulajdona, annak jogtalan másolása,felhasználása , nagy mértékben hasonló felhasználása szerzői jogi törvénybe ütközik, melyet közjegyzői tanusítvánnyal bizonyítunk vita esetén, amely közirat. A jogtalan másolás, felhasználás jogi következményeit felhasználó viselni köteles.

Amennyiben a weblap vagy hírlevelek tartalmát a weblap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személy weblapján, nyomtatott  formában, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, mely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 50.000 Ft, azaz Ötvenezer Ft összegű napi kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak, amely a jogellenes használat díjának minősül.

A blogban történő hozzászólás, hirdetés konkurens cégek /vállalkozások számára tilos. Konkurensnek minősül : minden olyan téma, ami home staging, lakberendezés, ingatlan értékesítés, lakás felújítás , ezekhez kapcsolódó szolgáltatással és termék forgalmazással, előállítással kapcsolatos. Illetve tilos a honlap üzemeltetője szakértelmének megkérdőjelezése, negatív színben való feltüntetése, jó hírnevének megsértése, becsületsértése.

Feliratkozás feltételei, üzemeltető jogai

A winwinhome.hu oldalon történő hírlevélre , blog értesítőre való feliratkozás és bárminemű ingyenes tanulmány letöltése önkéntesen történik és a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a weboldalt üzemeltető WinWin Home csoporttól elektronikus vagy postai levelet, SMS-t fogadjon, amelyek bizonyos esetekben a WinWin Home csoportnak és alkalmanként a hasznos információk mellett további, akár más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat, kezelések igénybevételének feltétele

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetője a felhasználó által megadott személyes adatokat  nyilvántartsa, és a jogszabályok szerint üzleti titokként kezelje. Az üzemeltető a NAIH-hoz bejelentett adatkezelő. Adatkezelési számunk: folyamatban

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat jogszabályoknak megfelelően kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, illetve a kezelések szakmailag megfelelő meghatározásához használjuk, harmadik félnek át nem adjuk.

A hírlevélre való feliratkozás bármikor megszüntethető, üzemeltető minden elektronikusan küldött levél végén leiratkozási lehetőséget biztosít, erre kattintva a leiratkozás megtörténik. A feliratkozó adatait is ugyanilyen módon, az Adatmódosítási lehetőségre kattintva módosíthatja.

A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek

Weboldal üzemeltetője /szolgáltató  a weblapon feltünteti illetve írásos árajánlat formájában bocsátja a mindenkori aktuális szolgáltatási árakat. Szolgáltató jogosult a meghirdetett árakat előzetes értesítés nélkül megváltoztatni, melyről a szolgáltatás igénybevétele előtt köteles a megbízót tájékoztatni.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a weblapon feltüntetett árlista alap szolgáltatásokat tartalmaz, melyek egyedi árajánlat alapján változhatnak. Ennek pontos mértékéről megbízót a szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatni kell.

A szolgáltatások az alábbi módon fizethetők:

Szóbeli tanácsadás: készpénzben a tanácsadás alkalmával, vagy előre utalással

Minden további együttműködés és szolgáltatás igénybe vétele esetén az ajánlat illetve szerződésben megjelölt módon, mely lehet készpénz fizetés vagy előre utalás.

Tárhely szolgáltató:

Tárhelyszolgáltató: C-Host kft.
Székhelye: 1115 Budapest, Halmi út 29.
Weboldala: www.nethely.hu
E-mail címe: info@nethely.hu
Telefonszáma: +36 1 445 20 40

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani.

Jelen ÁSZF-ből eredő bármilyen esetleges jogviták eldöntésére Budapesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.